טפט בתחתית הים עם חיום הים ודגים בצבעי ים וצבעוני

345.00